Att levandegöra kunskap med teater


Teater är ett utmärkt sätt att levandegöra kunskap. Exempel på ämnen där teater kan vara ett komplement är historia, religionskunskap, psykologi, svenska, naturvetenskap och samhällskunskap. Under ett teaterpass får eleverna gestalta en händelse eller en persons liv.

 

Målgrupp

Gymnasieelever


Mål

Att fördjupa kunskap med teatern som verktyg.


Syfte

Att eleverna genom att gestalta får en upplevelse av fakta. Eleverna tränas också i samarbete och framförandeteknik.


Prisexempel

För sex tillfällen (á 1,5 h) genomförda av två teaterpedagoger samt redovisning. 14 000 kr

Förslag på upplägg

Ansvarig lärare ger oss korta (2-3 sidor) faktaunderlag kring de teman eleverna arbetar med, och vi omarbetar underlaget till manus. Under 1,5 timme möter vi sedan en grupp bestående av ca 15 elever. Först får gruppen arbeta med övningar i samarbete, och på ett lekfullt sätt öva sig i teater och att gestalta. Sedan får gruppen under vår handledning arbeta med det färdiga manuset, ta roller och repetera. Vid projektets slut visar grupperna upp det färdiga resultatet för varandra. På det här sättet får eleverna kunskap om flera personer, händelser eller teman än bara det de själva har jobbat med.


Det fungerar både att ha flera tillfällen utlagda under en period och att ha det under en temadag. En teaterpedagog kan ha 3 grupper á 1,5 h per dag och vi kan vara 2 eller fler teaterpedagoger som arbetar parallellt.


Det här behövs av skolpersonal och lärare

Faktaunderlag till scenerna. Ett klassrum med tom golvyta. En större sal ex. en aula där redovisningen av gruppernas arbete sker. Det krävs inte att eleverna har någon vana i att arbeta med teater, men däremot måste de vara beredda att testa något nytt. Det finns möjlighet att ta större eller mindre plats i scenerna, men för att det ska kunna genomföras krävs att några av eleverna vågar prata inför publik. Det kan också förstärka den visuella upplevelsen av redovisningen om lärare och elever tillverkar och kan ordna fram enklare rekvisita (de saker som används på scen). Men det är inte nödvändigt.


Exempel på genomfört projekt på gymnasieskola

Vi har tidigare genomfört detta under en temadag i naturvetenskap då eleverna från flera klasser delades in i blandade grupper och under en dag fick gå runt på olika stationer, varav teater var en av stationerna. Vi var då två teaterpedagoger som arbetade parallellt med tre grupper var, och på eftermiddagen visade de sex grupperna upp sina scener som handlade om sex stora forskare inom naturvetenskap. Både lärare och elever var mycket nöjda och övningen gav både fördjupad kunskap och en rolig upplevelse.


I samarbete med